Czy w 2020 jeszcze warto przewozić maszyny budowlane?

wca 1997 roku Prawo o ruchu. Dlatego transport ładunków ponadgabarytowych nazywa się także transportem ponadnormatywnym lub nienormatywnym. Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej ustaw

Czy w 2020 jeszcze warto  przewozić maszyny budowlane? transport maszyn budowlanych

Transport ponadgabarytowy jest to transport ładunków

Transport ponadgabarytowy jest to transport ładunków przekraczających normy określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu. Dlatego transport ładunków ponadgabarytowych nazywa się także transportem ponadnormatywnym lub nienormatywnym. Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej ustaw


© 2019 http://gazeta.jgora.pl/