Czy sposób na to jak w 2020 transportować ponadgabaryty jest trudny?

ykłe prawne ograniczenia wielkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej

Czy sposób na to jak w 2020  transportować ponadgabaryty jest trudny? przewóz ponadnormatywny

Przykłady ładunków ponadgabarytowych i przeciążonych obejmują

W transporcie drogowym ładunek ponadgabarytowy lub ładunek z nadwagą to ładunek, który przekracza standardowe lub zwykłe prawne ograniczenia wielkości lub wagi, które ciężarówka może przewozić na określonej części drogi, autostrady lub innej


© 2019 http://gazeta.jgora.pl/